Krema & Temizleme Seperatörü

Krema & Temizleme Seperatörü

Temizleme Seperatörü:  Kaba temizlemeyle uzaklaştırılamayan somatik hücreler, kan pıhtıcıkları, lökositler,bazı mikroorganizmalar, bakterilerce zengin protein topakçıkları ve diğer kirlilik etmenleriklarifikasyon işlemi ile etkin bir şekilde arındırılmaktadır. Temizleme seperatörlerinin amacı sütten katı madde ayrışmasını kesintisiz olarak yüksek verimlilikte sağlamaktır.

Krema Seperatörü: Süt içerisinde bulunan yağ moleküllerinin ayrılmasını sağlar. Sütün yağ oranını istenen değere standartdize eder. Krema seperatörlerin amacı sütten krema alınmasını kesintisiz olarak yüksek verimlilikte sağlamaktır.

Kapasiteler: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 LT/H